برندگان داوری آن‌لاین در دو بخش مردمی و تخصصی این دوره اعلام شد:

برندگان داوری آن‌لاین در دو بخش مردمی و تخصصی این دوره به شرح ذیل اعلام شد: