برگزیدگان اولین جشنواره

جوایز داوری مردمی و تخصصی

 • تندیس بهترین فیلم کوتاه
  داوری تخصصی
   

  تندیس نفیس جشنواره

  داوری مردمی
   

  تندیس نفیس جشنواره

  مستند: «اینجا به تمام آزادی‌ام فکر می‌کنم»
  به کارگردانی محمد حسنی

  پویانمایی: «جنگل دامون»
  به کارگردانی هادی امیری و رها فرجی

  داستانی: «اولِ پاییز»
  به کارگردانی عادل تبریزی

 • لوح تقدیر برگزیده دومین فیلم‌کوتاه
  داوری تخصصی
   

  تندیس نفیس جشنواره

  داوری مردمی
   

  تندیس نفیس جشنواره

  مستند: «پلاستیک»
  به کارگردانی اصغر بشارتی

  پویانمایی: «سارا»
  به کارگردانی حمیدرضا بیات

  داستانی: «برج سقوط»
  به کارگردانی امیدرضا خیرخواه

 • لوح تقدیر برگزیده سومین فیلم‌کوتاه
  داوری تخصصی
   

  تندیس نفیس جشنواره

  داوری مردمی
   

  تندیس نفیس جشنواره

  مستند: «آسفیج»
  به کارگردانی محمدجواد دهقان

  پویانمایی: «درون یک چارچوب»
  به کارگردانی جعفر صیادی

  داستانی: «Reflection»
  به کارگردانی مرتضی بازدیده

برگزیدگان داوری تخصصی
برگزیدگان داوری مردمی
 •  
  تندیس بهترین فیلم‌کوتاه مستند

  «مرگ‌روشن»به کارگردانی مسعود دهنوی

 •  
  تندیس بهترین فیلم‌کوتاه پویانمایی

  «پَر»به کارگردانی هادی امیری و رها فرجی

 •  
  تندیس بهترین فیلم‌کوتاه داستانی

  «برج سقوط»به کارگردانی امیدرضا خیرخواه