برگزیدگان دومين جشنواره

جوایز داوری مردمی و تخصصی

جایزه ویژه هیئت داوران 50 میلیون ریال : فقط کمی نور به کارگردانی سیدحامد نوبری
 • تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ 40 میلیون ریال برای بهترین فیلم کوتاه در بخش های:
  داوری تخصصی
   

  تندیس نفیس جشنواره

  داوری مردمی
   

  تندیس نفیس جشنواره

  مستند: «مورچه‌ها»
  به کارگردانی علیرضا میرزایی

  پویانمایی: «ناهار در چمنزار »
  به کارگردانی فریاد بیات

  داستانی: «ضد ضربه »
  به کارگردانی عادل تبریزی

 • لوح افتخار و مبلغ 30 میلیون ریال برای دومین فیلم کوتاه در بخش های:
  داوری تخصصی
   

  تندیس نفیس جشنواره

  داوری مردمی
   

  تندیس نفیس جشنواره

  مستند: «اجاق»
  به کارگردانی علی بلندنظر

  پویانمایی: «شهرمن هزارو400»
  به کارگردانی رامین بهادری

  داستانی: «سوم شخص مفرد »
  به کارگردانی نگار عباس‌پور

 • لوح افتخار و مبلغ 20 میلیون ریال برای سومین فیلم کوتاه در بخش های:
  داوری تخصصی
   

  تندیس نفیس جشنواره

  داوری مردمی
   

  تندیس نفیس جشنواره

  مستند: «جنگل‌های هیرکانی »
  به کارگردانی بابک مجیدی

  پویانمایی: «بالانس »
  به کارگردانی برزان رستمی

  داستانی: «lOVER»
  به کارگردانی محمد ثریا

برگزیدگان داوری تخصصی
برگزیدگان داوری مردمی
 •  
  تندیس جشنواره، لوح افتخار ومبلغ 20 میلیون ریال برای بهترین فیلم کوتاه مستند

  جدالبه کارگردانی احسان فرنام

 •  
  تندیس جشنواره، لوح افتخار ومبلغ 20 میلیون ریال برای بهترین فیلم کوتاه پویانمایی

  c-19 به کارگردانی حسن دهقانیان

 •  
  تندیس جشنواره، لوح افتخار ومبلغ 20 میلیون ریال برای بهترین فیلم کوتاه داستانی

  منفی یک به کارگردانی امیدرضا خیرخواه